Przejdź do treści

Dane Rejestrowe

Fundacja została wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681896 oraz posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 367526232.

Fundacja ma siedzibą statutową  w Warszawie, 02-672, ul. Konstruktorska 12.