Przejdź do treści

Fundatorzy

Fundatorami Fundacji są następujące osoby:

dr Grzegorz Mizerski

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Ponad 15 lat doświadczeń menedżerskich i eksperckich w usługach finansowych m.in. w PKO BP SA i w Polskim Banku Inwestycyjnym (obecnie BZ WBK SA). B. dyrektor ds. marketingu w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (obecnie Aviva), wiceprezes zarządu PTE Norwich Union SA (Nordea PTE, obecnie Aegon PTE), b. członek zarządu PTE Skarbiec Emerytura (obecnie Aegon PTE), b. pracownik naukowy SGH (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Certyfikowany Six Sigma Lean Management Black Belt. Posiada uprawienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Ekspert w finansowaniu projektów nieruchomościowych; organizował finansowanie dla projektów  deweloperskich w Polsce o wartości ponad 1 mld PLN.

Autor pierwszej w Polsce monografii dotyczącej funduszy dywidendowych typu REITs „Real Estate Investment Trusts (REITs) - Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości” (2017, CeDeWu)

dr. hab. Mirosław Bojańczyk

Dr. hab. Mirosław Bojańczyk dysponuje szeroką znajomością praktyczną i teoretyczną rynku nieruchomości. Obecnie jest Dyrektorem ds. Finansów i Kontrolingu w WAN SA, dewelopera, którego aktywa wynoszą ok. 0,5 mld PLN. Wieloletni wykładowca akademicki,  najpierw w Szkole Głównej Handlowej, o obecnie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (jest profesorem tej uczelni). Wcześniej  m.in. wiceprezes ds. finansowych Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego EPOKA oraz Dyrektor w Citibank Poland SA.

prof. dr. hab. Włodzimierz Rembisz

Znalezione obrazy dla zapytania rembisz włodzimierz

profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych, w tym w inwestycje w obrót giełdowy produktami rolnymi i na rynku spożywczym. Do obszaru swoich zainteresowań zalicza teoretyczne podstawy mechanizmu zachowań producenta w sensie osiągania przez niego równowagi, teoretyczną analizę równowagi wzrostu gospodarczego oraz teoretycznych podstaw ryzyka rynkowego i mechanizmów działania określonych instrumentów zarządzania ryzykiem szczególnie cenowym. Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych, monografii i książek akademickich.

Profesor W. Rembisz w 1997 r. utworzył Warszawską Giełdę Towarową S.A., której był przez kilka lat prezesem zarządu.

Obecnie dziekan  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.